هفته مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته

هفته: مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته شهرام ناظری حافظ ناظری تبریز سالن کنسرت

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شروع دوره گذار به رونق

آمارها از کم کردن میانگین نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی در دو سال اول دولت یازدهم خبر می دهد. این نسبت در سه سال 1392 تا 1395 به عدد 4 درصد رسید

شروع دوره گذار به رونق

شروع دوره گذار به رونق

عبارات مهم : همراه

آمارها از کم کردن میانگین نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی در دو سال اول دولت یازدهم خبر می دهد. این نسبت در سه سال 1392 تا 1395 به عدد 4 درصد رسیده که نسبت به دوره 1388 تا 1391 با نسبت 6 درصد، دو واحد درصد کمتر شده است است.

شروع دوره گذار به رونق

اين رقم در شرايطي به دست آمده كه رشد توليد ناخالص داخلي سال 1395 با 6/11 درصد رشد (آمار9 ماهه) محاسبه نشده هست. با اين رشد اقتصادي به دست آمده، رفته رفته دوره رونق شروع مي شود. براساس برآوردهاي صورت گرفته، نسبت كسري تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي در سال هاي ميان 1392 تا 1394 چهار درصد اعلام شده؛ حال آنكه پيش از اين در سال هاي 1384 تا 1388 و 1388 تا 1391 به ترتيب 8 و 6 درصد بودند.

ركود اقتصادي خود يك بيماري مهم در اقتصاد هر كشوري است ولی هنگامي كه اين بيماري با تورم همزمان مي شود تبديل به پديده اي به مراتب پيچيده تر مي شود، زيرا راهكارهايي كه براي خروج از ركود مورد نیاز هست، تورم زا است و راه هايي كه تورم را كاهش مي دهد به ركود دامن مي زند. در اين شرايط دولت يازدهم توانست سكان امور را به دست بگيرد و از همين روزهاي نخست با يكي از غامض ترين مشكلات اقتصادي معاصر كشور مواجه شد. مشكلاتي كه تا پايان اين دولت برطرف نشدند ولی از شدت آنها كاسته شد و در برخي موارد مانند كنترل قیمت تورم، با توفيق دولت همراه شد. با اين وجود همانطور كه از تبليغات كانديداهاي ديگر در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري مشاهده مي شود، ركود اقتصادي و ايجاد اشتغال در سطح اول چالش ها قرار دارد.

آمارها از کم کردن میانگین نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی در دو سال اول دولت یازدهم خبر می دهد. این نسبت در سه سال 1392 تا 1395 به عدد 4 درصد رسید

دوره طولاني گذار از ركود

دولت يازدهم در چنين شرايطي سكان امور را به دست گرفت. با اين حال تلاش خود را براي مقابله با اين بيماري مزمن به كار گرفت. در همين رابطه سه بسته اقتصادي به كار گرفته شد، برطرف موانع توليد، خروج غير تورمي از ركود و تسريع رونق. هر كدام از اين بسته ها قصد داشتند تا مشكل ركود را مرتفع كنند با اين وجود چندان موثر نبودند؛ البته اين طرح ها موفق شدند تورم را كاهش دهند و معضل اقتصادي را از ركود تورمي به ركود تخفيف دادند ولي با اين همه رونق كماكان غايب اقتصادي كشور بود و هست.

بررسي آمارهاي ديگر نشان مي دهد هر چند هنوز كشور با ركود دست و پنجه نرم مي كند ولی به نظر مي رسد دوره خروج از ركود شروع شده است است.

شروع دوره گذار به رونق

يكي از مولفه هاي مرتفع شدن مشكل ركود، كاهش كسري بودجه هست. همانطور كه در جدول «عملكرد شاخص هاي مالي خزانه داري» ديده مي شود در سال هاي گذشته به مرور از حجم كسري بودجه كشور كمتر شده است است كه خبري نويدبخش هست. كاهش كسري بودجه خبر از تحرك بيشتر بخش هاي گوناگون اقتصاد دارد و اين امكان را به دولت مي دهد كه بيشتر وظايف حاكميتي خود را انجام دهد آیا كه اقتصاد آرام آرام در حال تكاپو هست. به جز اين مهم، كاهش سهم نفت در بودجه جاري هم روند خوبي داشته و سهم نفت از 61 درصد سال هاي 1384 تا 1387 به 27 درصد در نيمه نخست سال 1395 رسيده است كه هر چند ناشي از كاهش جهاني قيمت طلاي سياه بود، با اين همه سهم بخش هاي غيرنفتي در اقتصاد را اوج برده و اميدواري نسبت به تمركز بر بخش هاي ديگر را افزايش مي دهد.

از سوي ديگر، علاوه بر كاهش كسري بودجه، سال گذشته رشد اقتصادي چشمگيري نصيب كشور شد و هر چند اين رشد بيشتر ناشي از رشد فروش نفت بود، با اين همه رقم 9/11 درصدي اعلام شده است از سوي بانك مركزي براي سه چهارم سال گذشته، رقمي نيست كه به راحتي قابل چشم پوشي باشد. در چهار سال دولت يازدهم، دو سال رشد اقتصادي منفي شد و دوسال مثبت. در سال هاي 1392 و 1394 رشد اقتصادي كشور به ترتيب منفي يك و منفي 8/1 درصد شد و در سال 1393 نيز 3/3 درصد رشد اقتصادي حاصل شد.

آمارها از کم کردن میانگین نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی در دو سال اول دولت یازدهم خبر می دهد. این نسبت در سه سال 1392 تا 1395 به عدد 4 درصد رسید

درنتيجه وضعيت شاخص رشد توليد ناخالص داخلي هم گوياي دوره اي گذار به رونق هست. البته يكي از نقدهايي كه به دولت وارد مي شود طولاني بودن اين دوره گذار است و قوه مجريه هم اعتقاد است با توجه به مشكلاتي كه گريبان دولت را گرفته بود و در زمينه هاي متفاوت امكان ابتكار عمل را ربود، درنتيجه وقت بر بودن خروج از ركود نه ناشي از كم كاري دولت، بلكه بيانگر وضعيت خطير كشور هست. زيرا نه تنها ركود و تورم وجود داشت، مشكلات بين المللي هم مزيد بر علت شده است بود و قوه مجريه خود را موظف مي ديد ابتدا موانع خارجي را برطرف كند و سپس مشكلات دروني اقتصاد را يك به يك حل كند. توافق برجام موجب شد تا نگاه به مشكلات اقتصادي دروني تر شود ولي بدشانسي حسن روحاني و اعضاي كابينه اش پيروزي ترامپ در ايالات متحده بود؛ هر چند اين سرمايه دار مشهور امريكايي برجام را آن طور كه وعده داده بود، پاره نكرد ولي نرمش هاي گذشته را به خرج نمي دهد و سخت گيري را چاشني كارش كرده است.

از سوي ديگر رشد منفي سال 1394 كه تا يك سال بعد اعلام نشده باقي ماند و نگراني ها را از افزايش مشكلات دوچندان كرد. با اين وجود باز شدن گره فروش نفت، تحركي به اقتصاد كشور داد تا بالاترين قیمت رشد اقتصادي بعد از انقلاب رقم بخورد. مشكل آنجا است كه بخش انرژي نه سهم مهمي در اشتغال كشور دارد و نه روابط پسيني و پيشيني چنداني با ديگر بخش هاي اقتصاد، به همين دليل تاثير آن در بخش هاي ديگر اقتصاد با وقفه همراه خواهد شد؛ بعد از اين دوره، پول ها از بخش نفت به بخش هاي ديگر هم سرازير مي شود و رشد اقتصادي اثرات ملموس تري بر زندگي اقشار مردم خواهد گذاشت. به بيان ديگر، رشد اقتصادي سال گذشته هر چند به چشم نمي آيد و بسياري آن را در زندگي خود احساس نمي كنند و موفق نشده تحرك كل اقتصاد را اوج ببرد، ولي سيگنال آن از دوره بهتري در آينده نزديك خبر مي دهد.

شروع دوره گذار به رونق

با تمام اين تفاسير، باز هم اقتصاد كشور نيازمند تحول و حركت به سمت جلو هست. اقتصاد ايران علاوه بر ركود، با اشتغال هم دست و پنجه نرم مي كند و تاكنون سياست هاي اشتغال زاي دولت نتوانسته نتايج مثبت مهمي به همراه داشته باشد. حتي رشد اقتصادي پايدار در سال هاي آينده هم نمي تواند به رشد فراگير اشتغال در كشور منجر شود و مفهوم رشد بدون اشتغال كه از سال 2010 به وسیله بانك جهاني مطرح شد، نشان مي دهد رشد به تنهايي نمي تواند آثار اشتغال زا به همراه داشته باشد. وزارت كار با طرح هايي مانند طرح تكاپو تلاش كرده به اين معضل پاسخ دهد ولي اين طرح هنوز آثار ويژه اي از خود به جا نگذاشته و بايد منتظر ماند تا آثار محسوس تري از آن ديد.

اخبار اقتصادی – اعتماد

واژه های کلیدی: همراه | اشتغال | اقتصاد | اقتصاد | بيماري | اخبار اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs