هفته مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته

هفته: مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته شهرام ناظری حافظ ناظری تبریز سالن کنسرت

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی برنامه‌ اقتصادی شاهزاده سعودی به هم ریخت

کاهش قیمت نفت موجب شده است تا اقتصاددانان تردیدهای بیشتری نسبت به تحقق اهداف طرح بلندپروازانه تنوع بخشی به اقتصاد این کشور پیدا کنند.

برنامه‌ اقتصادی شاهزاده سعودی به هم ریخت

برنامه اقتصادی شاهزاده سعودی به هم ریخت

عبارات مهم : اقتصاد

کاهش قیمت نفت موجب شده است تا اقتصاددانان تردیدهای بیشتری نسبت به تحقق اهداف طرح بلندپروازانه تنوع بخشی به اقتصاد این کشور پیدا کنند.

به گزارش تسنیم؛ بیش از یک سال بعد از آنکه محمد بن سلمان، ولیعهد تازه عربستان از طرح کم کردن وابستگی اقتصاد این کشور به نفت پرده برداشته، کم کردن قیمت نفت موجب شده است تا اقتصاددانان تردیدهای بیشتری نسبت به تحقق اهداف میان مدت این طرح بلندپروازانه پیدا کنند. علت این تردیدها هم مشخص است: کم کردن درآمدهای نفتی عربستان را از منابع مالی مورد نیاز جهت جنبش رشد اقتصادی و کم کردن درد و زحمت اقتصادی مردم در دوران گذار اقتصادی محروم می سازد.

برنامه‌ اقتصادی شاهزاده سعودی به هم ریخت

آمارهای تازه صندوق بین المللی پول نشان دهنده عمق چالش هایی است که اقتصاد عربستان با آن مواجه هست. صندوق آینده نگری خود از رشد اقتصادی عربستان در امسال میلادی را به حدود صفر کم کردن داده است.

تحلیلگران موسسات معتبری همچون سیتی گروپ، ای اف جی هرمس و استاندارد چارترد حتی ارزیابی بدتری دارند و معتقدند اقتصاد عربستان امسال جهت نخستین بار از وقت بحران مالی سال 2009 با رشد منفی مواجه خواهد شد.

کاهش قیمت نفت موجب شده است تا اقتصاددانان تردیدهای بیشتری نسبت به تحقق اهداف طرح بلندپروازانه تنوع بخشی به اقتصاد این کشور پیدا کنند.

درد و زحمت اقتصادی زیاد اراده حاکمان عربستان نسبت به پیگیری کارها سخت اصلاحی را محک خواهد زد. این در حالی است که تجربیات سایر کشورها نشان می دهد که تلاش ها جهت تنوع بخشی به اقتصاد یک کشور در صورتی موفق خواهد بود که سیاست های مناسبی قبل از وقوع یک شوک قیمتی به اجرا گذاشته شده است باشد.

مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد کامرشال بانک ابوظبی گفت: «اگر ما شاهد بعضی عوامل مهم رشد اقتصادی که باید از جانب دولت باشد نباشیم، روند اصلاحات مالی احتمالا حتی کندتر از سال 2016 خواهیم بود. این عوامل نیز به زیاد کردن زیاد قیمت نفت نیاز دارند.»

وی افزود: «ما آینده نگری می کنیم شاهد رشد اقتصادی بسیار پایین یا فضای اقتصادی راکد (در عربستان) باشیم و کسری بودجه قوه مجریه نیز همچنان اوج خواهد بود… این یک ریسک اساسی است.»

برنامه‌ اقتصادی شاهزاده سعودی به هم ریخت

محمد ابو باشا، اقتصاددان موسسه ای اف جی هرمس هم گفت، فعالیت های غیرنفتی در عربستان همچنان «بسیار ضعیفتر از آن است» که بتواند رشد منفی مورد انتظار کل اقتصاد عربستان را جبران کند.

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | عربستان | عربستان | شاهزاده سعودی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs