هفته مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته

هفته: مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته شهرام ناظری حافظ ناظری تبریز سالن کنسرت

گت بلاگز اخبار بین الملل سومین فرمان مهاجرتی ترامپ با حکم دادگاه متوقف شد

قاضی فدرال دادگاهی در هاوایی با صدور حکمی سومین فرمان مهاجرتی رئیس‌جمهور آمریکا را متوقف کرد.

سومین فرمان مهاجرتی ترامپ با حکم دادگاه متوقف شد

سومین فرمان مهاجرتی ترامپ با حکم دادگاه متوقف شد

عبارات مهم : آمریکا

قاضی فدرال دادگاهی در هاوایی با صدور حکمی سومین فرمان مهاجرتی مدیر جمهور آمریکا را متوقف کرد.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، مدیر جمهور آمریکا دستور مهاجرتی تازه خود را کمتر از یک ماه پیش، در ۲۳ سپتامبر صادر کرده بود.

سومین فرمان مهاجرتی ترامپ با حکم دادگاه متوقف شد

بر اساس گزارش لس آنجلس تایمز، دریک واتسون، قاضی فدرال دادگاه هاوایی دستور توقف بخش هایی از این دستور را صادر و علت این اقدام را تعارض دستور ترامپ با قوانین بین المللی مهاجرت عنوان کرد.

بر اساس این دستور زیاد شهروندان ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی، چاد و کره شمالی به مدت نامعلوم از ورود به آمریکا منع می شدند.

قاضی فدرال دادگاهی در هاوایی با صدور حکمی سومین فرمان مهاجرتی رئیس‌جمهور آمریکا را متوقف کرد.

چند دادگاه فدرال در آمریکا دستور مهاجرتی قبلی ترامپ را نیز که روز ۶ مارس صادر شده است بود، متوقف کرده بودند.

با این حال، دیوان عالی آمریکا در ماه ژوئن اجازه داد این دستور تا وقت بررسی کامل با محدودیت هایی اجرا شود.

دستور قبلی ترامپ که روز شش مارس صادر شده است بود، در روز ۲۴ سپتامبر منقضی شد. ترامپ بلافاصله دستور مهاجرتی تازه را جایگزین آن کرد که با حکم یک قاضی فدرال هاوایی متوقف شده است است.

سومین فرمان مهاجرتی ترامپ با حکم دادگاه متوقف شد

واژه های کلیدی: آمریکا | دادگاه | قاضی فدرال | دستور ترامپ | دونالد ترامپ | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs