هفته مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته

هفته: مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته شهرام ناظری حافظ ناظری تبریز سالن کنسرت

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی تماس کشور عزیزمان ایران و آمریکا راجع به زندانیان آمریکایی / سخنگوی وزارت خارجه

– آنچه که وجود داشته و از گذشته بوده و هنوز هم می تواند ادامه داشته باشد؛ مشورت های هیات ایرانی با هیات های سایر کشورها در حاشیه اجلاس است که با تک تک کشورها ان

تماس کشور عزیزمان ایران و آمریکا راجع به زندانیان آمریکایی / سخنگوی وزارت خارجه

سخنگوی وزارت خارجه: تماس کشور عزیزمان ایران و آمریکا راجع به زندانیان آمریکایی

عبارات مهم : ایران

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:

تماس کشور عزیزمان ایران و آمریکا راجع به زندانیان آمریکایی / سخنگوی وزارت خارجه

– جهت گفتگوی های خارج از برجام با آمریکا دستورالعملی نداریم

– آنچه که وجود داشته و از گذشته بوده و هنوز هم می تواند ادامه داشته باشد؛ مشورت های هیات ایرانی با هیات های سایر کشورها در حاشیه اجلاس است که با تک تک کشورها انجام می شود و زیاد آن مربوط به برجام است.

– آنچه که وجود داشته و از گذشته بوده و هنوز هم می تواند ادامه داشته باشد؛ مشورت های هیات ایرانی با هیات های سایر کشورها در حاشیه اجلاس است که با تک تک کشورها ان

– از گذشته تا کنون عدم مذاکره با آمریکا در حوزه های خارج از برجام را داشتیم و ادامه می دهیم .

– البته در دولت قبلی آمریکا به دلایل انسانی گفت و گوهایی از طرف آمریکا راجع به بعضی زندانیان ایرانی در آمریکا داشتیم و نتیجه های مثبتی هم به دست آمد.

– در این دوره هم ظاهرا طرف های امریکایی صحبت هایی را راجع به یکی دو نفر از آن هایی که در زندان های کشور عزیزمان ایران هستند، به دلایلی مطرح کردند.

تماس کشور عزیزمان ایران و آمریکا راجع به زندانیان آمریکایی / سخنگوی وزارت خارجه

– به طور کلی هیچ مذاکره دیگری با آمریکا نداریم و مباحث راجع به برجام هست. همچنان جهت گفت و گو با امریکا خارج از برجام، دستور العملی نداریم.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | ایرانی | آمریکایی | وزارت خارجه | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs