هفته مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته

هفته: مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته شهرام ناظری حافظ ناظری تبریز سالن کنسرت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی توضیحات مدیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس راجع به پرونده سعید طوسی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص پرونده سعید طوسی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شکایتی در این خصوص به کمیسیون در خصوص عدم پیگیری و تعیین وظیفه پرونده و

توضیحات مدیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس راجع به پرونده سعید طوسی

توضیحات مدیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس راجع به پرونده سعید طوسی

عبارات مهم : پرونده

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص پرونده سعید طوسی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شکایتی در این خصوص به کمیسیون در خصوص عدم پیگیری و تعیین وظیفه پرونده واصل شده است بود و دکتر صادقی نمایده مردم شریف پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز پیگیر عنوان بودند.

داود محمدی در گفت وگو با ایرنا افزود: کمیسیون اصل نود عنوان ‘عدم پیگیری به پرونده’ که به نحوه کار قوه قضائیه مربوط می شد را در ۱۷ مهر ماه ۹۶ پیگیری و طی نامه ای به مدیر محترم قوه قضائیه، از ایشان درخواست شد نسبت به بررسی عنوان اقدام و دستور پیگیری به پرونده را صادر فرمایند که بعد از پیگیری به عمل آمده در مدت کوتاهی نسبت به پرونده پیگیری و رای قضایی صادر گردید.

توضیحات مدیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس راجع به پرونده سعید طوسی

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه قضات برابر قانون اساسی در صدور احکام خود مستقل هستند و حسب قوانین آیین دادرسی نیز مرجع اعتراض و پیگیری به احکام دادگاه های بدوی، مشخص شده است و این عنوان در صلاحیت دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور قرار داده شده است هست، لذا شکات می توانند چنانچه نسبت به حکم برائت صادره اعتراضی داشته باشند عنوان را از همین مسیر پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: چنانچه شکات نسبت به عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در واکنش‌ها و عملکرد قاضی شکایت داشته باشند این عنوان نیز در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات توانایی تعقیب و پیگیری دارد و مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی ،کمیسیون اصل نود مرجع پیگیری به شکایت هایی است که به نحوه کار قوای سه گانه مربوط باشد که ‘عدم پیگیری به پرونده’ از مصادیق نحوه کار قوه قضائیه است ولی اینکه چه نوع حکمی صادر شود از مصادیق نحوه کار تلقی نمی شود و این عنوان صرفاً از اختیارات قاضی پیگیری کننده به پرونده هست.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص پرونده سعید طوسی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شکایتی در این خصوص به کمیسیون در خصوص عدم پیگیری و تعیین وظیفه پرونده و

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه با ارسال نامه از سوی کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ،موضوع عدم پیگیری و شکایت شکات با پیگیری به پرونده به نتیجه رسیده هست، کمیسیون اصل نود و هیچ مقام و مرجع دیگری در کشور به غیر از محاکم تجدید نظر و دیوان عالی کشور نمی توانند در رای قاضی حتی در دورترین نقاط مملکت دخل و تصرفی داشته باشند و یا به قاضی پیگیری کننده بگویند که چه حکمی را صادر کند و شخص رییس قوه قضائیه نیز از چنین اختیاری برخوردار نیست و مسئولیت احکام صادره مستقیماً از نظر شرعی و قانونی متوجه قاضی صادر کننده رای است و قضات در این خصوص کاملاً مستقل هستند و باید بر اساس محتویات پرونده، استنباط قضایی و قناعت وجدانی حکم مقتضی را صادر کنند.

وی گفت: بدیهی است نوع حکم صادره اعم از برائت ، جریمه ، زندان، شلاق و یا حتی اعدام ثمره نتیجه علم و استنباط قاضی از پرونده است و از مصادیق نحوه کار قوه قضائیه که مرجع پیگیری به آن کمیسیون اصل نود است محسوب نمی شود و حسب قوانین اساسی و موضوعه کشور هیچ مقام دیگری اختیار تجدید نظر در احکام دادگاه های بدوی را به جز مراجع تجدید نظر ندارند.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | کمیسیون | قوه قضائیه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs