هفته مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته

هفته: مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته شهرام ناظری حافظ ناظری تبریز سالن کنسرت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جزئیات بررسی ماجرای مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کمیسیون آموزش با حضور بطحایی

ماجرای مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کمیسیون آموزش با حضور بطحایی وزیر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت.

جزئیات بررسی ماجرای مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کمیسیون آموزش با حضور بطحایی

جزئیات بررسی ماجرای مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کمیسیون آموزش با حضور بطحایی

عبارات مهم : آموزش

ماجرای مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کمیسیون آموزش با حضور بطحایی وزیر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت.

فریده اولادقباد در گفت وگو با ایلنا در تشریح جلسه امروز کمیسیون آموزش با بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفت: آقای بطحایی در جلسه امروز گزارشی را در خصوص نظام آموزش والدین و دانش آموزان و نیروی انسانی در مدرسه و منطقه و نظام گزینش و انتصاب مدیران که گام اول آن بر اساس شایسته سالاری است و نظام تجهیز شرایط حرفه ای جهت مدیران مدرسه و نظام کنترل کیفیت مدارس و مورد نظام رصد مستمر و آسیب های اجتماعی در مدارس مطرح کردند.

جزئیات بررسی ماجرای مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کمیسیون آموزش با حضور بطحایی

این نماینده مجلس گفت: آقای بطحایی توضیح دادند که این چهار نظام طراحی شده است و در حال اجراست و نظام رصد آسیب های اجتماعی در مدارس هم مطرح شد که به آسیب های اجتماعی در مدارس اشاره داشته است و براساس آن اطلس آسیب های اجتماعی طراحی شده است و براساس آن آسیب های اجتماعی در کل کشور رصد می شود که به عنوان مثال در سطح استان ها حتی نوع آسیب های اجتماعی هم متفاوت بوده است به عنوان مثال در یک استان میزان خشونت اوج بوده و در استان های دیگر پارامترهای متفاوتی وجود داشته است.

وی ادامه داد: توصیه ای که من پیشنهاد دادم با توجه به اینکه نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران هم هستم این بود که اطلس آسیب های اجتماعی جهت مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم وجود داشته باشد آیا که در وقت گذشته ما طرحی را اجرا می کردیم بنام طرح مورج سلامت و در آن نوع آسیب های اجتماعی در مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران متفاوت بود و من پیشنهاد دادم این اطلس اجتماعی را که جهت کشور طراحی شده است جهت مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در نظر بگیریم.

ماجرای مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کمیسیون آموزش با حضور بطحایی وزیر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: نوع آسیب های اجتماعی در مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران تفاوت دارد و مانند همان آسیب هایی است که در استان های کشور رخ می دهد و از یکدیگر متمایز است ولی مورد دیگری که در جلسه امروز به آن اشاره کردم نظارتی بود که نیاز است در مدارس دولتی و غیر دولتی وجود داشته باشد. این نظارت باید براساس جذب نیروهای آزاد و گزینش آنها که نیاز است انجام شود.

وی تصریح کرد: همکاران و نمایندگان پیشنهادات زیادی دادند ولی تاکید من زیاد بر نظارت بر جذب نیروها در مدارس دولتی و غیردولتی بود.

فریده اولاد قباد در خصوص گزارش وزیر آموزش و پرورش در مورد اتفاق مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز یادآور شدند که پرونده این مدرسه در حال حاضر در دست قوه قضاییه است و منتظر هستند نتیجه را از قوه قضاییه دریافت کنند.

جزئیات بررسی ماجرای مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کمیسیون آموزش با حضور بطحایی

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش فردی را به عنوان بازرس خاص جهت پیگیری به این پرونده تعیین کردند که در این جلسه حضور داشتند و نمایندگان هم در این جلسه در این خصوص اظهار نظر کردند.

وی در آخر تاکید کرد: در مجموع پنج موردی که در جلسه امروز در خصوص آن به جمع بندی رسیدیم و از اهمیت خاص ای هم برخوردار است نظام جامع آموزش والدین ، گزینش مدیران ، تجهیز حرفه ای مدیران مدرسه، نظام کنترل کیفیت مدارس بود.

ماجرای مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کمیسیون آموزش با حضور بطحایی وزیر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت.

اولاد قباد ادامه داد: من از وزیر آموزش و پرورش خواستم که ایشان چه پیشنهادی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس دارند و به عنوان مثال در استانی که میزان خودکشی یا اعتیاد در مدارس بالاست چه راهکارهایی جهت آن ارائه شده است است در واقع پرسش من جهت پیشگیری از این رفتارهای پرخطر بود که البته یک طرح نمادی وجود دارد که آموزش و پرورش آن را اجرا می کند.

وی در آخر گفت: در رابطه با عنوان اول که دررابطه با زیر نظام های سند تحول بنیادین بود، راهکارها و کارها موجود جهت سند تحول بنیادی نیاز به عملیاتی شدن دارد عنوان دوم هم مربوط به سیستم نظارتی بود که مورد نیاز است براساس شایسته سالاری نیروهای آزاد و مدیران به آموزش و پرورش جذب شوند. مهمترین مساله ای که امروز مورد بحث هم قرار داده شد آموزش رسانه ای والدین و دانش آموزان بود آیا که با توجه به گستردگی اینترنت در حال حاضر نیاز مبرم به این آموزش وجود دارد.

جزئیات بررسی ماجرای مدرسه غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کمیسیون آموزش با حضور بطحایی

واژه های کلیدی: آموزش | ایران | مدرسه | آسیب های اجتماعی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs