هفته مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته

هفته: مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته شهرام ناظری حافظ ناظری تبریز سالن کنسرت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی چون اصولگرایان اعتقادی به &quot/ ندارند، این کار بی نتیجه می ماند ، گفت وگوی ملی&quot، زیباکلام

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:من اعتقادی به عنوان گفت وگوی ملی ندارم لیکن این مباحث اگرچه در ظاهر بسیار قشنگ هستند ولی از درون پوک و خالی از محتوا هستند

چون اصولگرایان اعتقادی به &quot/ ندارند، این کار بی نتیجه می ماند ، گفت وگوی ملی&quot، زیباکلام

زیباکلام: چون اصولگرایان اعتقادی به "گفت وگوی ملی" ندارند، این کار بی نتیجه می ماند

عبارات مهم : سياسي

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:من اعتقادی به عنوان گفت وگوی ملی ندارم لیکن این مباحث اگرچه در ظاهر بسیار قشنگ هستند ولی از درون پوک و خالی از محتوا هستند.

چون اصولگرایان اعتقادی به &quot/ ندارند، این کار بی نتیجه می ماند ، گفت وگوی ملی&quot، زیباکلام

آيا در امريكا، كانادا، هند، ژاپن يا هركشور ديگري گفت وگوي ملي وجود دارد؟ قطعا خير. جريانات سياسي متفاوت داراي ديدگاه و تفكراتي هستند كه براي پيشبرد اهداف خود از هيچ تلاشي مضايقه نمي كنند.

ممكن است بحراني به وجود بيايد كه نيازمند كمك همگاني باشد ولی اينكه گفته شود عده اي از بزرگان دو جريان پيش قدم شوند تا اين فضا شكل بگيرد چه مقدار درست است؟ آيا اين روش به بدنه انتقال یافته مي شود؟ پاسخ من منفي است.

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:من اعتقادی به عنوان گفت وگوی ملی ندارم لیکن این مباحث اگرچه در ظاهر بسیار قشنگ هستند ولی از درون پوک و خالی از محتوا هستند

نكته بعدي آن است كه اصولگرايان در قدرت آیا بايد گفت وگو كنند؟ آيا اصلا اين جريان اعتقادي به گفت وگو با رقيب سياسي خود دارد؟ آنها معتقدند دولت عملكرد خوبي نداشته ولی حاضر به پذيرش انتقاد راجع به دوستان خود نيستند. اصولگرايان معتقدند همه مشكلات گردن دولت هست. درواقع جريان اصولگرايي تنها يك مشكل را حاضر به پذيرش است و آن دولت است.

اين جريان حاضر به عدول از سياست هاي خود نيست بنابر اين عنوان گفت وگوي ملي خواه يا ناخواه از دستور خارج مي شود. اول بايد مشخص شود مباحث گفت وگوي ملي چيست تا شايد بعد بتوان راجع به آن صحبت كرد. آن بخشي كه قدرت را در دست دارد اصلا حاضر نيستند از موضع خود عدول كنند و در واقع نيازي هم به اين كار نمي بينند.

واژه های کلیدی: سياسي | اصولگرایان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs