هفته مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته

هفته: مسئولان حافظ ناظری شهرام ناظری تور کنسرت ناگفته شهرام ناظری حافظ ناظری تبریز سالن کنسرت

گت بلاگز اخبار پزشکی افراد لاغر کمتر مستعد مبتلا شدن به آلزایمر هستند

مطالعه حدود ۱۰۰ هزار نفر این نظریه قبلی را که افراد لاغر زیاد در معرض مبتلا شدن به آلزایمر قرار دارند را رد می کند. 

افراد لاغر کمتر مستعد مبتلا شدن به آلزایمر هستند

افراد لاغر کمتر مستعد مبتلا شدن به آلزایمر هستند

عبارات مهم : محققان

مطالعه حدود ۱۰۰ هزار نفر این نظریه قبلی را که افراد لاغر زیاد در معرض مبتلا شدن به آلزایمر قرار دارند را رد می کند.

به گزارش مهر، به گفته محققان دانمارکی، افرادی که در مرحله ابتدایی آلزایمر هستند اشتها کمتری داشته و با چربی سوزی روبرو هستند. این بیماری خود موجب لاغری فرد می شود.

افراد لاغر کمتر مستعد مبتلا شدن به آلزایمر هستند

روث فریک اشمیت، عضو ارشد تیم تحقیق از دانشگاه کپنهاگ، در این باره می گوید: «اگرچه مطالعات قبلی نشان داده اند که بین بیماری آلزایمر و لاغر بودن ارتباط وجود دارد ولی یافته های تازه این ارتباط را نشان نمی دهد.»

محققان در این مطالعه، نمونه خون و DNA جمع آوری شده است حدود ۹۶ هزار نفر را در یک جامعه آماری دانمارک بررسی کردند. از بین این تعداد، ۶۴۵ نفر مبتلا به بیماری آلزایمر تشخیص داده شدند.

مطالعه حدود ۱۰۰ هزار نفر این نظریه قبلی را که افراد لاغر زیاد در معرض مبتلا شدن به آلزایمر قرار دارند را رد می کند. 

نمونه DNA این بیماران از لحاظ وجود علائم پنج نوع ژن مرتبط با شاخص توده بدنی ارزیابی شد. سپس شرکت کنندگان براساس احتمال ژنتیکی بسیار لاغر بودن به چهار گروه تقسیم شدند.

تحقیق نشان داد گونه های ژن مرتبط با شاخص توده بدنی پایین با زیاد کردن ریسک بیماری آلزایمر مرتبط نبودند.

همچنین محققان به وجود ارتباط بین انواع ژن های مرتبط با شاخص توده بدنی اوج و دیابت نوع۲ نیز پی بردند. به گفته محققان افراد دارای این ژن ها در معرض مبتلا شدن به اختلالات قند خون هم هستند.

افراد لاغر کمتر مستعد مبتلا شدن به آلزایمر هستند

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | بیماری | مطالعه | آلزایمر | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs